joomla
stats

Begeleiding

Begeleiding
Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Begeleiding kan ook toezicht omvatten. Toezicht en zorg in de nabijheid zijn kernbegrippen in de Wlz. Het bieden van toezicht buitenshuis kan nodig zijn voor de regie over het eigen leven of deel uitmaken van de ondersteuning van dagelijkse levensverrichtingen, en valt daarom onder de definitie van begeleiding. Het kan ook gaan om begeleiding bij recreatieve en sociaal-culturele activiteiten.

De omvang van de inzet van de begeleiding moet passen binnen een zorgplan waarbij de zorg verantwoord en doelmatig kan worden verleend.

De functie begeleiding omvat het inslijpen van de in de behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. Bij begeleiding gaat het om het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Voor (de begeleiding bij) dit oefenen is geen specifieke vaardigheid vereist.

Vormen van begeleiding

  • Bevorderen
  • Behouden
  • Compenseren van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënt in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een rolstoel gebonden persoon.

Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Begeleiding kan op verschillende manieren worden ingezet
•    Directe omgeving
Begeleiding kan zich ook richten op de directe omgeving van de cliënt. De begeleiding is dan gericht op het aanleren van vaardigheden of gedrag van de verzorger(s) hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de verzekerde.

Care 4 You Rijnmond besteed de dagactiviteiten en individuele begeleidingen uit aan Stichting EveryOne.

 

<-- terug naar Diensten

Samenwerking met onderstaande organisaties:

logo masters in sports 150pxlogo VMZ 150pxlogo zorgfamilie 150pxlogo zorg domein 150pxStichting EveryOneDNV

Thuiszorg Care 4 You Rijnmond © 2022. All Rights Reserved.

Door op OK te klikken of verder te gaan met het bezoeken van deze website, stemt u in met onze Privacy Verklaring.