joomla
stats

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het  om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Als een verzekerde niet voldoet aan de criteria voor de Wlz en is aangewezen op persoonlijke verzorging, dan valt dit afhankelijk van de situatie onder de Wmo of onder de Zvw (als er sprake is van een hoog risico op geneeskundige zorg).

Zelfzorg
Het uitgangspunt van het Zorginstituut is dat alles wat mensen gebruikelijk aan zelfzorg uitvoeren, persoonlijke verzorging is. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke verzorging die iederéén nodig heeft, zoals tandenpoetsen, wassen en aankleden, maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een gezondheidsprobleem, zoals een stoma.

Het onderscheid tussen de zorgvormen verpleging en persoonlijke verzorging loopt niet parallel met de historische taakverdeling tussen verpleegkundigen en verzorgenden. Bij de vraag tot welke zorgvorm iets hoort, is het beroep van de zorgverlener dus niet van belang. De Kwaliteitswet zorginstellingen bepaalt dat de geleverde zorg verantwoord moet zijn. De zorg moet dus worden geleverd door iemand die bekwaam is.

Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.
 • Hulp en begeleiding bij eten en voeding
 • Hulp bij het eten en drinken
 • Toedienen van sondevoeding
 • Hulp bij beweging en houding
 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad)
 • Hulp bij wisselliggingen
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enz.
 • Hulp bij huidverzorging
 • Reguliere huidverzorging
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid)
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enz.
 • Hulp bij medicijngebruik
 • Aanreiken van medicijnen
 • Hulp bij innemen medicijnen
 • Zalf/crème aanbrengen op een intacte huid, enz.

Stimuleren of aanleren van zelfzorghandelingen
Persoonlijke verzorging houdt niet alleen het overnemen van zelfzorgtaken in. Het kan ook zijn dat de cliënt moet worden gestimuleerd om die taken zélf uit te voeren of die handelingen moet aanleren. Voor zover dit geen specifieke programmatische aanpak vereist (door bijvoorbeeld een ergotherapeut), valt dit onder de functie persoonlijke verzorging. Ook het aanleren van zelfzorgactiviteiten zoals het toedienen van sondevoeding hoort hierbij.

<-- terug naar Diensten

Samenwerking met onderstaande organisaties:

logo masters in sports 150pxlogo VMZ 150pxlogo zorgfamilie 150pxlogo zorg domein 150pxStichting EveryOneDNV

Thuiszorg Care 4 You Rijnmond © 2022. All Rights Reserved.

Door op OK te klikken of verder te gaan met het bezoeken van deze website, stemt u in met onze Privacy Verklaring.