joomla
stats

Verpleging

Verpleging
Verpleging in de Wlz omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij in de Wlz vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.
Als een client niet voldoet aan de criteria voor de Wlz en is aangewezen op verpleging, dan valt dit onder de Zvw (verzekerde prestatie ‘Verpleging in de wijk’).

Onderscheid verpleging en persoonlijke verzorging
Voor het onderscheid tussen verpleging en persoonlijke verzorging geeft de aard van de zorg de doorslag. Het onderscheid loopt niet parallel met de historische taakverdeling tussen verpleegkundigen en verzorgenden.

Het uitgangspunt is: alles wat mensen gebruikelijk aan zelfzorg uitvoeren is persoonlijke verzorging. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke verzorging die iederéén nodig heeft zoals bijvoorbeeld wassen, maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is vanwege een gezondheidsprobleem, zoals een stoma.

Bij de afbakening tussen verpleging en persoonlijke verzorging is het beroep van de zorgverlener niet van belang. De Kwaliteitswet zorginstellingen bepaalt dat de geleverde zorg verantwoord moet zijn. De zorg moet dus worden geleverd door iemand die bekwaam is.

Toedienen van medicatie
De apotheek moet medicijnen in een voor de client passende vorm aanleveren. Als dat mogelijk en nodig is, moet de apotheek de medicijnen gedoseerd afleveren, bijvoorbeeld in een baxter. Het aanreiken of toedienen van medicijnen behoort tot persoonlijke verzorging. Ook het toedienen van medicatie bij een intacte huid (zalf, oog- oor- en neusdruppels) valt onder persoonlijke verzorging.
Toedienen van medicatie is verpleging als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.

Sondes en katheters
Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke is verpleging. Vloeistoffen of stoffen via sondes, katheters en dergelijke inbrengen of laten afvloeien, bijvoorbeeld voeding of blaasspoeling, is persoonlijke verzorging.

Verzorging lichaamsopeningen
Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een intacte huid is persoonlijke verzorging. Bij een niet-intacte huid is het verpleging.
Ook het verzorgen van wonden valt onder verpleging.

Uitvoeren voorbehouden handelingen
Het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht van een arts is verpleging. Vereiste is wel dat aan voorwaarden als bekwaamheid en duidelijke opdracht is voldaan.

Onderscheid tussen verpleging en begeleiding
De aard van de zorg bepaalt of het gaat om verpleging of begeleiding. Het beroep van degene die de zorg levert, is niet van belang. Verpleegkundigen leveren ook zorg die onder begeleiding valt.
Het aanleren van verpleegkundige handelingen valt onder verpleging.

<-- terug naar Diensten

Samenwerking met onderstaande organisaties:

logo masters in sports 150pxlogo VMZ 150pxlogo zorgfamilie 150pxlogo zorg domein 150pxStichting EveryOneDNV

Thuiszorg Care 4 You Rijnmond © 2022. All Rights Reserved.

Door op OK te klikken of verder te gaan met het bezoeken van deze website, stemt u in met onze Privacy Verklaring.