joomla
stats

Kosten zorg

Wat kost thuiszorg?

Thuiszorg wordt op verschillende manieren vergoed: via het basispakket van de zorgverzekering (Zvw)/ Wlz,  de Wmo en met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Vergoedingen via de basisverzekering:

Verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging) wordt vergoed uit de basisverzekering, door uw zorgverzekeraar. Hiervoor geldt geen eigen risico en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

  • Bent u (nog) in staat om thuis te wonen, maar heeft u daar wel de nodige verzorging en verpleging bij nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorgvoorzieningen uit de Zvw
  • Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u in verschillende vormen ontvangen. Voor welke diensten en voorzieningen u in aanmerking komt hangt onder andere af van uw gezondheidstoestand en woonsituatie. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u kiezen uit intensieve zorg aan huis, kortdurend of tijdelijk verblijf in een zorginstelling, of permanent verblijf in een zorginstelling.


Zvw of Wlz Indicatie aanvragen?

Om verpleging of verzorging aan huis te krijgen heeft u een indicatie nodig. Verzekeraars hebben met zorgorganisaties afgesproken dat een wijkverpleegkundige samen met de cliënt kijkt welke zorg nodig is. De afspraken die samen worden gemaakt (welke zorg en hoeveel) worden vastgelegd in een zorgplan.

Wmo

Huishoudelijke verzorging, Begeleiding individueel en Begeleiding groep (Dagbesteding) kunt u aanvragen bij de gemeente waarin u woont. U bepaalt zelf met welke zorgaanbieder u afspraken maakt, zolang de aanbieder hoort tot de zorgaanbieders waar mee de gemeente afspraken heeft gemaakt in het kader van de Algemene voorziening. In gezamenlijk overleg met u bespreken we hoe we de juiste hulp voor u het best kunnen invullen.

Persoons gebonden budget (pgb)

Het idee achter het budget is dat de zorgontvanger doorgaans beter kan inschatten wat hij of zij aan zorg nodig heeft. U kunt bij de Sociale Verzekeringsbank terecht voor advies en gratis hulp bij de administratie van uw persoonsgebonden budget.

Thuiszorg Care 4 You Rijnmond © 2022. All Rights Reserved.

Door op OK te klikken of verder te gaan met het bezoeken van deze website, stemt u in met onze Privacy Verklaring.