joomla
stats

Op grond waarvan mag Thuiszorg Care 4 You Rijnmond deze persoonsgegevens verwerken?

Thuiszorg Care 4 You Rijnmond mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

  • u hiervoor toestemming hebt gegeven middels een toestemmingsformulier;
  • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
  • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
  • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Thuiszorg Care 4 You Rijnmond of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Thuiszorg Care 4 You Rijnmond kunnen zijn:

  • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Thuiszorg Care 4 You Rijnmond;
  • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
  • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
  • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
  • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
  • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Thuiszorg Care 4 You Rijnmond © 2022. All Rights Reserved.

Door op OK te klikken of verder te gaan met het bezoeken van deze website, stemt u in met onze Privacy Verklaring.